Välkommen till Gajas Universum

Mitt namn är Anna Åberg.

Sökandet har varit min livsluft. Numera vet jag att ALLT hänger intimt samman. Vi alla hör ihop med varandra, med jorden och med universum. Så allt människan gör, tänker eller säger påverkar egentligen allt i universum...

Hela mitt liv har jag arbetat med människor, levt nära mina nära och vänner och mina djur.

Att vara i naturen, att uppleva människorna i böckerna jag läser, att lyssna till mitt inre är mitt sätt att vara.

Att lära sig nytt om sådant som intresserar mig har alltid varit mitt sätt att stilla min nyfikenhet.... tankearbete, utbildning, kurser, litteratur och kunniga medmänniskor har därför alltid varit mina källor till vetande.