Healing för djuren

Allt hör ihop

Det finns ett fint och starkt samband mellan allt liv på jorden. Att vara engagerad i djuren är en nyckel till global fred och samexistens. Att lätta på plågor och lidande för djur som inte mår bra, att hjälpa dem att leva sitt liv lyckligare och med större glädje och harmoni är den största gåva vi kan ge dem.


Healing är ett samarbete där jag gör min del som en mellanhand till universum och djuret sin del. Djur är minst lika kommunikativa som människor fast inte med ord.

Kärleken till djur

Efter en session kan ditt djur upplevas lite trött, okoncentrerad nästan eftertänksam. Jag ser healing som en process. Hela läkningen kan ta lite tid.


Healing för djur erbjuder en väg till helande för dem på alla nivåer - psykiskt , känslomässigt, mentalt och andligt.


Att ha medkänsla och känna gemenskap med djur är nyckeln till att uppnå en bestående harmoni på jorden.

På djurens villkor

Ring mig för att få mer information om hur det går till. Ta kontakt med mig och planera healingen av Ditt djur tillsammans med mig för att få den bästa och lugnaste situationen för Dig och Ditt djur.


Djuren spelar en mycket viktig roll i helandet av oss människor och i jordens utveckling. Vi är obönhörligt sammanlänkade med djuren och naturen.