Eget ansvar

Jag är inte läkare ..

Jag är inte läkare eller veterinär, så om du är sjuk rekommenderar jag absolut att du också går till en läkare eller till veterinär när det gäller djur som är sjuka.


Healing innebär att man får möjlighet att återgå till ett balanserat tillstånd. Hälsoproblem kan man se som en kombination av fysiska, mentala, andliga och känslomässiga tillstånd.

Healing är

ett komplement

 Healing ska ses som ett komplement till

traditionell sjukvård.

Du är välkommen till mig oavsett hälsotillstånd, men sluta aldrig med medicin utan din läkares inrådan.

En healer fungerar som en katalysator för energi, ljus och information och vidarebefordrar starka energier från universum. 

Tystandspikt

Jag har tystnadsplikt. Ungdomar och barn under 18 år bör ha målsman med sig vid sitt besök.