Tidigare-Liv Terapi

Att resa tillbaka till tidigare liv är en upplevelse för framtiden.

Att vi påverkas av våra tidigare upplevelser är väl ingen nyhet för någon i dagens samhälle. Men när vi pratar om tidigare upplevelser begränsar vi oss ofta till upplevelserna i det här livet. Hur många tänker på att vi faktiskt bär med oss allt det vi upplevt och känt från alla de tidigare liv vi har levt?


När du gör en resa tillbaka till tidigare liv kommer du att uppleva händelser och känslor som på ett påtagligt sätt ofta påverkar dig i det liv du lever idag. Det gör det möjligt för dig att förstå ditt agerande i olika sammanhang, vissa mönster i ditt beteende, hämningar av olika slag, den familj du lever med eller vuxit upp i osv. Ofta möter du dessutom människor som du även idag har en relation till på ett eller annat sätt.


Även i fall av svårförklarad smärta kan du finna svaren i en olycka eller händelse i ett tidigare liv.

Regressioner kan göras både i terapeutiskt syfte men även som ett spännande äventyr för den som är nyfiken.

Oavsett vad du kommer att uppleva, vilket liv du hamnar i och vad du får med dig tillbaka till det här livet, kommer resan vara en upplevelse som du kommer att bära med dig hela det här livet.

En regression tar ca 90 minuter inkusive hypnosinduktionen som görs inför regressionen.