Reading och Samtal

Vägledning

Jag ger också vägledning via kommunikation med din guide/vägledare eller med nära och kära som gått över till andra sidan. Då vidarebefordrar jag information som gör att du får tips och råd hur du kan ”växa som människa” (personlig utveckling).

Samtal

Ett samtal om vad som är dig närmast om hjärtat kan ofta ge nya infallsvinklar för dig och du kan se nya möjligheter och lösningar på problem och saker i ditt liv du funderat på.

  Hur då?

Dels kan samtalet komma naturligt vid en healingsession, dels kan vi bestämma att jag talar dina hjälpare om vad vi ska tala om.